Föreningens seniorer

Våra seniorer har under många yrkesverksamma år i branschen och olika roller i
föreningen bidragit till både branschens och föreningens utveckling på olika sätt. 

Seniorer

Sven Anundi
Gunnar Johansson, Skanska
Peter Mettävainio
Peter Sandberg
Ebbe Larsson
Stig Fredriksson
Lars Jonsson
Bernt Tingvall
Peter Åkerström
Peter Gjörup
Ronnie Lundgren

 

Tjänstemän

Jan Petschler
Lars Fahlén
Anders Nordqvist
Birgitta Lindgren
Thomas Nygård
Lars Rutberg