Föreningens seniorer

Våra seniorer har under många yrkesverksamma år i branschen och olika roller i
föreningen bidragit till både branschens och föreningens utveckling på olika sätt. 

Seniorer

Thomas Stenvall
Sture Larsson
Sven Anundi
Gunnar Johansson, Tekniska tak
Gunnar Johansson, Skanska
Peter Mettävainio
Staffan Nilsson
Peter Sandberg
Göran Jönsson
Ebbe Larsson
Ove Berggren
Stig Fredriksson
Lars Jonsson
Bernt Tingvall
Lennart Englund
Peter Åkerström
Tomas Patomella
Peter Gjörup
Ronnie Lundgren

 

Tjänstemän

Jan Petschler
Anders Nordqvist
Lars Fahlen
Birgitta Lindgren

Thomas Nygård

Lars Rutberg