Vad vi gör

Norrbottens Byggmästareförening har idag ett aktivt samarbete med Luleå Tekniska Universitet där föreningen bidragit till att marknadsföra Universitet. Genom våra stipendier ”Byggstenen” premieras en avgångselev vid LTU, två avgångselever vid länets byggskolor, medlemsföretagens personal, genom stipendium till två arbetsledare och en administrativ personal. Föreningen utdelar dessutom utmärkelsen ”Stora Byggpriset”.