Byggmästareföreningens fond

Fonden skall främja forskning och utbildning inom sådana områden som gagnar byggandets utveckling i Norrbotten och därmed sammanhörande verksamheter som har samband med Norrbottens Byggmästareförenings intressen.


 Fonden delar ut medel till: förtjänta studerande i fjärde eller femte årskursen vid civil- och bergsingenjörslinjerna vid Högskolan i Luleå, utexaminerade civil- eller bergsingenjörer från Högskolan i Luleå, som bedriver forskarutbildning vid Högskolan i Luleå, annan förtjänt studerande/forskarstuderande vid Högskolan i Luleå, vilka avser att bedriver studier/forskning inom sådana områden som gagnar byggandets utveckling i Norrbotten. Särskild ansökningsblankett finns inte. Till ansökan bifogas finansieringsplan för det beskrivna ändamålet.

Ansökan skickas till:

Luleå Tekniska Universitet 
Registrator
97187 Luleå


Märk ansökan ”Norrbottens Byggmästareföreningens fond”