Pågående projekt

Några av de pågående och kommande projekt som vi stödjer på olika sätt

Löneingenjör 2018

Löneingenjör 2018

2018

Gemensam Löneingenjör 2018 Företag i Norrbotten och Sveriges Byggindustrier driver tillsammans ett projekt som går ut på att erbjuda en ...Läs mer

Norrbotniabanan Umeå-Luleå

Norrbotniabanan Umeå-Luleå

2017

Vår geografiska position innebär att vi är starkt beroende av en väl fungerande och säker infrastruktur. Vi har en målsättning att ...Läs mer

Gästföreläsning och lunch

Gästföreläsning och lunch

2017

Den 1 juni 2017 planerar BARBRO, det kvinnliga nätverket i bygg- och arkitektbranschen i Luleå, att hålla en lunchträff. Under denna ...Läs mer

Sommarprojektet KIA 2017

Sommarprojektet KIA 2017

2017

KIA (Kompetensförsörjning i Anläggningsbranschen) är ett initiativ från STD (Svenska Teknik & Designföretagen), Trafikverket och Sveriges ...Läs mer

Gemensam Löneingenjör

Gemensam Löneingenjör

2017

Företag i Norrbotten och Sveriges Byggindustrier driver tillsammans ett projekt som går ut på att erbjuda en resurs i lönearbetet. Att ...Läs mer

Stärka FoU i Norrbotten

Stärka FoU i Norrbotten

2017

Norrbotten kan bli bättre på att vaska fram idéer till projektansökningar samt att driva projekten. Det finns ett behov av att någon ger ...Läs mer

Teknologträffar LTU

Teknologträffar LTU

2010 - 2017

Syftet med teknologträffar är att dels visa upp byggbranschen och BI för LTU, dels att ge medlemsföretagen en möjlighet att träffa ev. ...Läs mer

Byggseniorer

Byggseniorer

2004 - 2017

Byggmästareföreningen vidmakthåller kontakten med tidigare i föreningen aktiva medlemmar och styrelseledamöter vilka de flesta med ålderns ...Läs mer