Examenslunch för studenter och lärare på TE4

Examenslunch för studenter och lärare på TE4

2017

Styrelsen i Norrbottens Byggmästareförening och styrelsen i Byggförening Norrbotten inom Sveriges Byggindustrier har sedan 2014 arbetat för att få till stånd en gymnasieingenjörsutbildning med inriktning mot byggbranschen.
Hösten 2015 blev detta äntligen verklighet när skolverket godkände utbildningsgivaren Teknik College i Luleå.
Den första årskullen TE4 har rullat igång verksamheten hösten 2016 i Kvarteret Örnen i Luleå Gymnasieby. 14 högt motiverade elever genomför en spännande utbildning där målsättningen är att ge eleverna en helhetsbild av byggbranschen och byggprocessens alla beståndsdelar.

Anna Nilsson, som är rektor för Teknikcollege berättar att TE4 är ett resultat av långsiktigt arbete och intensiv samverkan med näringslivet. Det första steget mot den här utbildningsnivån togs redan 2006 då man klarade alla 10 kriteriekrav för certifiering som Teknikcollege. Sedan hösten 2011 ingår teknikprogrammet och industriella programmet i Luleå i Teknikcollege. TE4-utbildningen har utformats i nära samarbete med partners från byggbranschen. Skanska, PEAB, MAF, Svergies Byggindustrier, NCC, HÖ Allbygg AB, Luleå kommun, Sweco, Berggren & Bergman, Trafikverket och WSP är exempel på samarbetspartners.

”Vår ambition är att förbereda eleverna för alla delar av byggprocessen. En viktig del av utbildningen är praktikperioderna där de får känna på beställarledet, projektering, produktion och förvaltning. Tack vare nära samverkan med branschföretagen kan vi identifiera deras behov och anpassa delar av utbildningen för att möta näringslivets kompetensbehov.”, säger Anna Nilsson.

Lärarlaget på TE4 består av Ulf Robertsson, Ansvarig lärare och mentor, Jonas Engman, processledare och samordnare samt Malin Wiklund, lärare.
 
Beviljat bidrag: 10.000 kr till en examenslunch för elever, styrgrupp och lärare.