Gästföreläsning och lunch

Gästföreläsning och lunch

2017


Den 1 juni 2017 planerar BARBRO, det kvinnliga nätverket i bygg- och arkitektbranschen i Luleå, att hålla en lunchträff. Under denna träff kommer Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke att berätta om sina personliga erfarenheter av att vara kvinna i mansdominerade branscher, under fler årtionden.
Till denna träff bjuds de sex kvinnliga studenterna som går fyraårig teknisk linje med inriktning mot Samhällsbyggande och miljö på Teknik College i Luleå.
Representanter från BARBROs styrgrupp informerar om nätverket Barbro och om erfarenheter att arbeta i bygg-, anläggnings- och arkitektbranschen. Därefter träffar studenterna tillsammans med fler deltagare från BARBRO-nätverket över en lunch och lyssnar på Yvonne Stålnackes föreläsning.

BARBRO är ett ideellt nätverk, främst riktat till kvinnliga ingenjörer i bygg-, anläggning-, och arkitektbranschen, men öppet för alla kvinnor som är intresserade av att delta. Det startades år 2003, med syftet att skapa en mötesplats för kvinnliga arkitekter och ingenjörer i byggbranschen. 
 
Beviljat bidrag: 4.000 kr till en lunchträff.