Gemensam Löneingenjör

Gemensam Löneingenjör

2017

Företag i Norrbotten och Sveriges Byggindustrier driver tillsammans ett projekt som går ut på att erbjuda en resurs i lönearbetet. Att välja löneform och hantera dessa i ett byggprojekt kräver mycket kunskap och många större företag har idag löneingenjörer för detta arbete men för små och medelstora företag saknas dessa resurser.

Historik

På 1990 talet och tidigare var byggmästareföreningarna part i de lokala löneförhandlingarna. Personal från Byggmästareföreningarna skötte förhandlingarna i samverkan med företagen, men på den tiden låg ansvaret på föreningarna. Kostanden täcktes av en avgift på mätningssumman.
I slutet av 90-talet förändrades detta i avtalet. Företagen blev lokal part för arbetsgivarna, men Byggnads stod kvar för arbetstagarsidan (En tanke fanns att om AG organisationen ”klev av” den lokala lönebildningen skulle även byggnads överlåta till representanter för arbetslagen att sköta förhandlingarna, men det har vi fått fortsätta att vänta på, I vart fall till största delen i avtalet). 
I samband med detta försvann den obligatoriska avgiften till AG organisationen på mätningsräkningen. Olika föreningar tog olika beslut om hur man skulle göra med resurser som kunde stödja företagen. Över landet fasades sakta resurserna som kunde närvara i direkta förhandlingar bort från Byggmästare föreningarna/ Sveriges Byggindustrier. Det som ingår i ordinarie medlemsavgift beträffande lokal lönebildning efter 2000 är samordning, utbildning, rådgivning med mera, samt att BI är part i centrala förhandlingar.

Vårt engagemang

Projektet erhåller ett verksamhetsbidrag för 2017 på 150.000 kr.