Inspirationsföreläsning och minimässa

Inspirationsföreläsning och minimässa

2017


Motivation, attityd och förändring

Inspirerande föreläsning av Magnus Helgesson - Entreperenören som på kort tid blivit Sveriges mest efterfrågade talare. Magnus kommer att beröra ämnen som får företag att växa sig starka och bli bättre rustade inför framtidens utmaningar.

Evenemanget innehåller också en liten leverantörsmässa med presentation av några av Sveriges Byggindustriers centrala inköpsavtal, som hjälper våra medlemmar att spara pengar.

Plats:  Luleå Energi Arena
Tid:     Torsdag 16/11 2017,  kl. 13.00 - 15.00

Läs hela inbjudan