Inspirationsföreläsning tema mångfald

Inspirationsföreläsning tema mångfald

2017

Byggbranschen har en ambition att skapa intresse bland ungdomar för att öka rekryteringsunderlaget. Mångfaldsperspektivet är en viktig fråga i det sammanhanget och därför uppmuntrar vi initiativ i den riktiningen.

Vårt engagemang

Sveriges Byggindustrier erhåller 10.000 kr för att genomföra en föreläsning med lättare lunch i början 2017 för medlemmar och medlemsföretag