Sommarprojektet KIA 2017

Sommarprojektet KIA 2017

2017

KIA (Kompetensförsörjning i Anläggningsbranschen) är ett initiativ från STD (Svenska Teknik & Designföretagen), Trafikverket och Sveriges Byggindustrier i samverkan. Syftet med projektet är att öka intresset för byggbranschen bland gymnasieungdomar.
KIA Norr – Norrbotten och Västerbotten arrangerar Sommarjobbsprojektet.

Bakgrund 

Luleå kommun garanterar varje år alla gymnasieungdomar i årskurs 1–2 tre veckors sommarjobb och 2012 presenterade KIA då ett grundkoncept bestående av studiebesök, föreläsningar och projektarbete.
Luleå tekniska universitet står för de administrativa kostnaderna, som lön till gruppledarna, lokaler, datorer och Luleå kommun står för ersättningen till sommarjobbarna. KIA ansvarar för planering av sommarjobbsprojektet och deltar med föreläsare, studiebesök och kompetensstöd.

Vårt engagemang

Sveriges Byggindustrier erhåller 10.000 kr för att genomföra studiebesök med lunch för ungdomarna i Sommarprojektet under 2017.