Stärka FoU i Norrbotten

Stärka FoU i Norrbotten

2017

SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, är en ideell förening. För närvarande har SBUF fem medlemmar: Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, SEKO, Byggnads och Ledarna. Ändamålet med SBUF är att verka för utveckling av byggprocessen så att bättre förutsättningar skapas för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. Under året 2016 har Byggutskottets bidragsram till Utvecklingsprojekt varit närmare 19 miljoner kronor. Totalt för hela SBUF år 2016 är bidragsramen 67 miljoner kronor.

Bakgrund

Norrbotten kan bli bättre på att vaska fram idéer till projektansökningar samt att driva projekten. Det finns ett behov av att någon ger förslag på projektidéer samt skriver ansökningar för att det skall mynna ut i konkreta projektidéer. När en plats i Byggutskottet blev vakant i början på år 2014 efterfrågades det om det fanns en småföretagare från annan del av Sverige än Stockholm (landsorten) och som dessutom är kvinna och som är intresserad av Forsknings- eller Utvecklingsprojekt. Birgitta Forsberg äger företaget Byggcoach verksamt i byggbranschen i Norrbotten och har en lång erfarenhet av Forsknings- eller Utvecklingsprojekt.

Vårt engagemang

Birgitta Forsberg erhåller ett verksamhetsbidrag på 90.000 kr för 2017 för att verka i Byggutskottet.