Stora byggpriset 2010

Vinnare

Gunnar Tåhlin, Fastighetsbolaget Galären, Luleå

Motivering

Gunnar Tåhlin har på ett målmedvetet och visionärt sätt utvecklat Galären från ett litet fastighetsbolag till att idag vara ett av dom ledande i länet. Detta vittnar om målmedvetet och framgångsrikt entreprenörsskap. Ett av företagets ledord är miljöansvar, vilket bland annat har inneburit att bolaget 2010 erhållit EU-komissionens miljöcertifikat. Galären har i positiv riktning utvecklat Luleå som regioncentra.

Juryns medlemmar

P-O Eriksson har varit ordförande i juryn. Övriga som ingått är Christer Vikberg, STD, Hans Eriksson, Handelskammaren, Kent Ögren, Landstinget, Jan-Olov Nordström, Svenskt Näringsliv AB, Sture Larsson, Norrbottens Byggmästareförening, Jan Petschler, Sveriges Byggindustrier.