Norrbottens Byggarbetsgivares Utvecklingsfond

Utvecklingsfonden har till ändamål att främja och sprida kunskap om byggnadskonstens
utveckling såväl i Sverige som internationellt men med särskild inriktning på det egna verksamhetsområdet. 


Utvecklingsfonden förvaltas av ett utskott bestående av fyra ledamöter och två suppleanter. I detta syfte skall föreningen genom sammankomster, studiebesök och personligt umgänge söka skapa tillfälle till fritt tankeutbyte till främjande av byggnadskonsten och utveckling av känslan för dess värden.

Utvecklingsfonden kan även sörja för att annat gemensamt intresse blir tillgodosett genom att köpa tjänster av Sveriges Byggindustrier.

Utvecklingsfondens stadgar

Har du eller ditt företag idéer eller förslag till utvecklingsprojekt som du tycker stämmer med Norrbottens Byggmästareförenings ändamål så är du välkommen med en ansökan. Använd gärna formuläret nedan