11.03.2020

Årsstämma Norrbottens Byggmästareförening

NBF’s årsstämma kommer att hållas i Luleå Energi Arena den 11:e mars 2020, kl. 12.00.
Inbjudan kommer att skickas ut till alla berörda.