Integritetspolicy

Vi vet hur viktigt det är för dig att förstå hur vi använder dina uppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs hur och varför vi samlar in, använder, lagrar och delar dina personuppgifter på vår webbplats nbf.se. Vi uppmuntrar dig att läsa detta integritetspolicyn noggrant och om du har några frågor eller funderingar om hur vi använder dina personuppgifter, vänligen meddela oss detta genom att kontakta oss.

Vi är Norrbottens Byggmästareförening och vår registrerade adress är Storgatan 9, 972 38 Luleå. Norrbottens Byggmästareförening är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter om dig som den samlar in och behandlar från denna webbplats.

 

Vilka personuppgifter samlas in och varför?

Nyhetsbrev: Om du väljer att anmäla dig till vår nyhetsbrevsprenumeration kommer du att bli ombedd att lämna dina kontaktuppgifter: namn, e-postadress och organisation. Vi kommer att lagra dessa uppgifter och använda dem för att skicka nyhetsbrev, pressmeddelanden och annan kommunikation om Norrbottens Byggmästareförening till dess att du ber oss sluta. Om du inte längre vill ta emot kommunikation från Norrbottens Byggmästareförening kan du enkelt avregistrera dig genom att klicka på länken för avregistrering i alla e-postmeddelanden som du får från oss som prenumerant.

Medlemsportal: Om du är användare av vår medlemsportal kommer du att bli ombedd att lämna dina kontaktuppgifter: e-postadress. Vi kommer att lagra dessa uppgifter och använda dem för att du ska kunna logga in, till dess att du ber oss sluta.

 

Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Vi får behandla dina personuppgifter, inklusive dina kontaktuppgifter för prenumeration på nyhetsbrev, på grundval av ditt samtycke. Genom att aktivt anmäla dig för att få nyheter och kommunikation från Norrbottens Byggmästareförening har du samtyckt till att vi samlar in dina kontaktuppgifter och att vi använder dem på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig eller genom att kontakta oss skriftligen. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i syfte att uppfylla vårt legitima intresse att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig genom att kommunicera med dig, besvara frågor och skicka dig information som du har begärt.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Nyhetsbrev: Dina kontaktuppgifter kommer att överföras till Mailchimp, Rocket Science Group, som vi har anlitat för att administrera vår prenumerationslistetjänst. Mailchimp kommer endast att behandla kontaktuppgifterna i syfte att skicka dig Norrbottens Byggmästareförening-kommunikation och dina kontaktuppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål. Vår tjänsteleverantör kommer att lagra dina personuppgifter på servrar utanför EES. Överföringen av personuppgifter utanför EES har säkerställts genom ett avtal som innehåller EU:s standardavtalsklausuler.

 

Tillgång till uppgifter, rättelse eller borttagning av uppgifter

Du har rätt att begära information från Norrbottens Byggmästareförening om de personuppgifter som vi behandlar om dig och att få tillgång till sådana personuppgifter. Du har också rätt att korrigera personuppgifter om de visar sig vara felaktiga. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avregistrera dig från nyhetsbrevet eller skicka in din begäran om återkallelse via kontaktformuläret.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina kontaktuppgifter tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller, om du har kontaktat oss med en fråga, tills din fråga har lösts.

 

Hur kommer vi att säkra dina uppgifter?

Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar. Vi har infört ett antal åtgärder för att skydda dina uppgifter och vi håller dessa åtgärder under noggrann översyn. Vi skyddar dina uppgifter genom att använda krypteringstekniker och vi använder andra skyddsåtgärder som brandväggar och lösenordsskydd. Detta innebär att dina uppgifter är skyddade och endast tillgängliga för Norrbottens Byggmästareförening (eller nödvändiga underleverantörer med skriftligt avtal med oss) som behöver dem för att fullgöra de skyldigheter vi har gentemot dig.

 

Ändringar

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan och den senaste versionen, som är den gällande versionen, kommer att publiceras på vår webbplats. Vi kommer dock aldrig att lägga till behandlingsändamål som gäller för dina personuppgifter utan att först få ditt samtycke.