Om oss

I snart 100 år, sedan 1928, har vi tillsammans med våra medlemsföretag byggt upp vår del av landet. Både när det gäller faktiska landmärken och den bransch som nu är en förutsättning för den gröna omställningen.

Från allra första början var vårt syfte att vara en motpart till de fackliga organisationer som bildades under samma tid. Men sedan år 2000 drivs dessa bransch- och arbetsgivarfrågor av Byggföretagen.

Idag jobbar vi främst med tre fokusområden:

  • Branschutveckling Norrbotten
  • Kompetensutveckling
  • Utveckling av medlemsföretagen

När det gäller utvecklingen av branschen i Norrbotten utgår vi som förening från de målsättningar som redan är satta av Byggföretagen och Byggnads. Det gör vi bland annat genom att dela ut ett antal priser och stipendier varje år, samarbeta med Luleå tekniska universitet (projekt & forskning) samt delta i gemensamma projekt med övriga aktörer i branschen.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för många av våra medlemsföretag idag. För att bidra till förändring arbetar vi bland annat med att synliggöra och öka attraktiviteten för yrket när det kommer till både kvinnor och unga. Här jobbar vi nära länets gymnasieprogram, LTU och Teknikens hus för både stora och små bl.a. genom att att dela ut flertalet stipendier och arrangering av aktiviteter som till exempel Byggkollo. Genom resestipendiet Byggstenen utvecklas ytterligare intresse och kunskap inom byggnadsindustrin och tilldelas medarbetare inom branschen.

Föreningen arrangerar och deltar i olika former av nätverk inom byggbranchen som till exempel Nätverk Q och Norrbotniabanan.

Som förening har vi styrkan att föra ihop våra medlemsföretag för att kunna lära och inspireras av varandra. Det gör vi bland annat genom inspirationsföreläsningar, studiebesök, medlemsresor och lättsammare sammankomster.

Norrbottens Byggmästareförening är även delägare i Luleå Näringsliv Holding AB.
Dessutom förvaltar vi fastigheten som ligger i det helägda dotterbolaget Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB.