Vad vi gör

En stor del av vårt arbete går ut på att inspirera, lyfta och hylla de som verkar inom eller är på väg in i Norrbottens byggbransch. Vi delar därför ut ett antal stipendier och både genomför och samarrangerar olika projekt, många gånger ihop med samarbetspartners.