Vad vi gör

En stor del av vårt arbete går ut på att inspirera, lyfta och hylla de som verkar inom eller är på väg in i Norrbottens byggbransch. Vi delar därför ut ett antal stipendier och både genomför och samarrangerar olika projekt, många gånger ihop med samarbetspartners.

På Norrbottens Byggmästareförenings Fastighet förädlar, förvaltar och hyr vi ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.

Läs mer på fastighet.nbf.se