28.04.2016

Säkerhetsdagen 2016

Den 28 april uppmärksammar Sveriges Byggindustrier den internationella arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work” genom att utlysa en säkerhetsdag i hela branschen. Temat denna gång är fallrisker.
Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och allvarliga olyckor på byggarbetsplatser och inträffar ofta vid arbete på tak, från stegar och bockar samt på ytor med dålig bärighet.

Under Säkerhetsdagen 2016 kommer vi att rikta uppmärksamheten på säkra arbetsplatser i allmänhet och fallrisker i synnerhet. Vi besöker några utvalda byggarbetsplatser  och uppmanar branschen att på allvar diskutera, fundera på och vidta åtgärder för att eliminera fallriskerna.

Gå gärna in på vår kostnadsfria interaktiva webbutbildning www.ensakerarbetsplats.se som bland annat visar hur man kan undvika fallolyckor.