13.03.2020

Byggardagen 2020

Vi samlar byggbranschen i Norrbotten för en eftermiddag med fokus på samhällsbyggnad och digitalisering.

 

Luleås nya kommunalråd berättar om sina planer för Luleå kommunens utveckling och arkitekten ansvarig för bygglov på bygg- och miljökontoret i Skellefteå berättar om det som sker där just nu.

Vi ska också få en inblick i hur digitalisering kan vara en framgångsfaktor i vår bransch, Samuel Holmström på Lundqvist Trävaru berättar om deras framgångsresa där förmåga och vilja att utvecklas och förändra både sig och branschen med hjälp av digitalisering har varit en nyckel till framgång.

Vi är också mitt inne i en avtalsrörelse och vi kommer att få senaste informationen om detta av vår vice VD och förhandlingsansvarige.
Byggardagen sker i anslutning till Byggföretagens årsstämma och årsmiddag.

Inbjudan vänder sig till alla medlemmar. Företagsledare, personalansvariga, produktionsledare

Program

11.30-12.30   Lunch
12.30-12.40   Inledning och välkommen                      Byggföretagen, Erik & Johan
12.40-13.10   Avtalsrörelsen 2020                                 Byggföretagen, Mats Åkerlind
13.10-13.40   Skellefteås framtid                                   Arkitekt Skellefteå Kommun, Enar Nordvik
13.40-13.50   Bensträckare
13.50-14.30   Framgång med hjälp av digitalisering   VD Samuel Holmström, Lundqvist Trävaru
14.30-15.00   Luleås framtid                                           Kommunalråd Luleå, Lenita Ericsson

Sista anmälningsdag 2020-03-06