16.10.2013

Gymnasieungdommar får en inblick i byggbranschen

Vid 2 tillfällen under sommaren så fick ca 40 undommar en inblick i byggbranschen.
Man fick veta lite mer om vad Sveriges Byggindustrier gör, pröva på ritningsläsning och tolkning bygghandlingar. Sen fick man se om ens tolkningar stämde med verkligheten då dagen avslutades med ett platsbesök på NCC arbetsplats E4 Ersnäs ny planfri korsning.

Undommarna fick också berätta vad dom tycker är viktigt och betydelsefullt när dom söker sitt första jobb. Föga förvånande så erbjuder byggbranschen just detta och lite till!