20.05.2015

Informationsmöte om personalliggare i byggbranschen

Den 1 januari 2016 träder lagen som rör personalliggare i byggbranschen i kraft. Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan, se nedan, i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten kring tillämpningen av den nya lagen. Informationsmötena genomförs på ett 10-tal orter runt om i landet. I samband med informationsmötena kommer leverantörer av elektronisk utrustning med läsare och ID06-kort att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor.

Läs mer på BI’s webb

I Luleå hålls informationsmötet på Filmstaden, Timmermansgatan 19-21, Sal 6,  den 20:e Maj
Tid 9.00 – 12.00

Seminariet är kostnadsfritt, inkl dokumentation och förtäring. Vid uteblivet deltagande debiteras dock 500:- kronor exkl moms.