28.04.2015

Internationella reflektionsdagen

Den internationella reflektionsdagen med fokus på arbetsmiljö och hälsa firar vi med några intressanta studiebesök på byggen i Luleå. Kontakta oss för mer information