22.10.2013

Logistikdag Norr 2013

Logistikdag Norr 2013 är initierad av Norrbottens Logistikråd, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen, Sveriges Åkeriföretag och Norrbottens Handelskammare.
2013 var första gången evenemanget genomfördes och bland många duktiga talare kan nämnas Catharina Elmsäter- Svärd vår infrastrukturminister.
2014 hoppas jag att vi blir minst 400 deltagare för erfarenheterna från årets dag var att en bredare förståelse för varandras affärsvillkor skapar kloka beslut.

Med vänlig hälsning
Fredrik Kristiansson