31.10.2014

Logistikdag Norr 2014

Norra Sveriges infrastruktur står inför stora utmaningar inom samtliga transportslag. Men vad kan vi göra tillsammans, vad kan näringslivet bidra med, hur ska allt finansieras och vem ska göra jobbet?

Dessa frågor diskuterades under evenemanget Logistikdag Norr på Kulturens Hus i Luleå den 30:e oktober. Två av huvudtalarna var Lars Redtzer och Lars-Johan Blom från Sveriges Byggindustrier. De talade om vikten av infrastrukturinvesteringar resonerade kring finansieringsformer.