11.11.2020

Logistikdag Norr 2020

Den 11 november är det dags för Logistikdag Norr där vi sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv. Logistikdag Norr är en viktig arena för näringsliv, politiker, myndigheter och akademi för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft.

I år sker evenemanget i ett digitalt format. Från studion i Luleå lyfter vi fram och diskuterar aktuella ämnen under temat Nystart för framtidens transportsystem. Vi tar avstamp i frågor som infrastrukturinvesteringar, hållbarhet för stärkt konkurrenskraft och norra Sveriges betydelse inom EU.
Talare under dagen kommer vara

Cecilia Malmström, Gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg
Erik Bergkvist, Europaparlamentariker
Mattias Goldmann, Hållbarhetschef Sweco
Tomas Eneroth, Infrastrukturminister