01.01.2016

Personalliggare i byggbranschen

Den 1 januari 2016 träder lagen om personalliggare i byggbranschen i kraft. Under perioden 1 oktober – 10 december bjuder Sveriges Byggindustrier, i samarbete med Bostadsrätterna, Byggherrarna, Byggbranschen i samverkan, Fastighetsägarna,   Småföretagarnas Riksförbund och Svenska Kyrkan in till informationsmöten om tillämpningen av den nya lagen. I samband med informationsmötena kommer leverantörer av elektronisk utrustning med läsare och ID06-kort att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor.

Plats: Kulturens Hus, Luleå
Tid 9.00 – 12.00
Seminariet är kostnadsfritt, inkl dokumentation och förtäring. Vid uteblivet deltagande debiteras dock 500:- kronor exkl moms.