16.10.2013

Uppförande kod – Affärsetik

Denna utbildning syftar till att ge medlemsföretagen insikt i och kunskap om den uppförandekod som som det beslutades om på förbundsstämman i maj månad. Fr.o.m. 1 juni 2014 utgör uppförandekoden dessutom ett av kriterierna för medlemskap i BI. Uppförande-koden innebär att medlemsföretagen och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företag som i förhållande till kunder och leverantörer.

En första grupp genomförde utbildningen den 2 oktober i våra lokaler.
Obs! Kursen är avgiftsfri* för medlemmar i BI vid genomförande fram till och med 1 juni 2014.
Anmäld deltagare som ej närvarar och ej meddelat förhinder debiteras full kursavgift( 1795:-).
Fler tillfällen att genomföra utbildningen kommer längre fram.