Nätverk Q

Som en del av vårt arbete att utveckla branschen försöker vi nå fler kvinnor.
Enligt den senaste statistiken från SCB (2019) är andelen kvinnor i bygg- och anläggningsbranschen endast 11 procent.

Om antalet kvinnor fortsätter att öka i samma takt som tidigare dröjer det till 2047 innan branschen är jämställd. Lägg där till att det finns en hel del attityder och företagskulturer i branschen som skulle behöva förändras för att även kvinnorna ska känna sig välkomna och lika behandlade.

Tillsammans med Byggföretagen har vi skapat Nätverk Q. Det är ett nätverk för kvinnor i branschen som är verksamma eller studerar i Norrbotten.
Genom bland annat nätverksträffar vill vi skapa en plattform där kvinnor inom branschen kan träffas och få vara i majoritet.

Är du intresserad av att gå med i Nätverk Q?
Hör av dig till Bodel Blom, Byggutrustning Luleå AB
bodel.blom@bylab.se