24.06.2015

Älvsbyhus samverkar med LTU

Byggmästareföreningen har under lång tid stöttat LTU och betydelsen av ett starkt universitet som Luleå Tekniska Universitet är betydande för hela regionen. Här är ett exempel på konkret medlemsnytta.

Läs med om samarbetet