04.06.2018

Andra kullen från TE4

Några av eleverna från andra årskullen, från vänster: Elin Wikgren, Thilini Sandström, Wilhelm Liikamaa, Elin Malmström, Gabriel Kaarle, Emma Eriksson, Philip Niska, Erik Näslund, Kevin Sandberg, Emmy Roininen och Alma Lindbäck.

Ny succé för TE4 – Samhällsbyggande

Den andra årskullen från TE4 har tagit examen. Utfallet för årets kull är detsamma som premiäråret – Samtliga
elever kliver rätt ut i arbetslivet.
TE4-utbildningen har utformats i nära samarbete med partners från byggbranschen. Skanska, PEAB, MAF, Sveriges Byggindustrier, NCC, HÖ Allbygg AB, Luleå kommun, Sweco, Berggren & Bergman, Trafikverket och WSP är exempel på samarbetspartners.

Under utbildningsåret får eleverna grundläggande kunskaper inom bland annat arbetsledning, produk­tionsledning och produktionsplanering vid byggproduktion.

På examensdagen bjöds eleerna på lunch av de tekniska konsulterna i partnergruppen.