12.06.2015

Bostadsbristen skapar problem för Luleå

Pressmeddelande:

Bostadsbrist påverkar ungdomars möjlighet att bo kvar i Luleå

70 procent av Luleåborna tycker det är mycket viktigt att det byggs fler bostäder i Luleå. 55 procent
föredrar att bo i bostadsrätt eller villa, medan 23 procent helst vill hyra sin bostad. Men för 85  procent av befolkningen spelar det ingen roll om hyresvärden är privat eller kommunal. Att det byggs är viktigt. 35 procent att de tillfrågade menar att bostadsbristen i Luleå påverkar möjligheterna att stanna kvar i staden i stor utsträckning eller mycket stor utsträckning. Det visar en opinionsundersökning som Sveriges Byggindustrier låtit göra.

Det här visar att bostäder är en avgörande framtidsfråga för Luleå. Men för Luleåborna är det viktiga att det byggs mer, inte vem som står bakom boendet, säger Fredrik Kristiansson, Chef Luleå Sveriges Byggindustrier.

Inte minst är bostadsbristen en avgörande fråga för 18-20-åringarna. Det understryk också av att många i den åldern fortfarande bor hemma hos föräldrarna.

Opinionsundersökningen genomfördes mellan 1-4 juni 2015. Totalt telefonintervjuades 200 personer boende i Luleå i åldern 18-30 år .

Ladda ner undersökningsresultatet här                     Lyssna på radioinslaget (c:a 14 min in i programmet)