20.10.2015

Bygg för alla

Byggbranschen behöver fler personer och speciellt fler kvinnor. Mentorbygg är Sveriges Byggindustriers mentorprogram för kvinnliga ledare. Årets adepter har skapat en kort film för att öka intresset för byggbranschen och visa att den har någonting för alla. Filmen ska attrahera fler personer, och framförallt kvinnor, till byggbranschen för att på så sätt öka andelen kvinnor i ledande positioner.

Se filmen: