13.03.2020

Byggardagen 2020 – rapport

Årets Byggardag genomfördes på Luleå Energi Arena i Luleå med ett 30-tal deltagare. Evenemanget startade med en välsmakande lunch på Live-restaurangen i samma byggnad.

 

Erik Ranängen öppnade evenemanget och presenterade dagens  program och Byggföreningens lokala arbete i Luleå för att förbättra villkoren för branschens aktörer genom bland annat en tät dialog med kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Erik delade också ut diplom till några av deltagarna baserat på deras samhällsbidrag i form av ekvivalenter som förskoleplatser, lärartjänster, skolmåltider etc.

 

Johan Hallberg från Byggföretagen berättade om deras övergripande verksamhet och namnbytet från “Sveriges Byggindustrier” till “Byggföretagen”. Han berörde också den pågående kampanjen “Sund konkurrens”, som drivs i samverkan med fackföreningen Byggnads samt arbetet mot agenda 2030-målen med fokus på ekonomi, miljö och social hållbarhet. Christer Johansson tog upp det pågående arbetsmiljöarbetet där man prioriterar ökad säkerhet på arbetsplatserna och resan mot nollvisionen när det gäller svåra olyckor. Ett led i det arbetet är Säkerhetsparken som byggts i anslutning till Arlanda och ett nära samarbete med Galaxen Bygg.  Annika Pettersson och Therese Åström, som arbetar som företagsrådgivare inom HR respektive arbetsrättsliga frågor med verkade också,

 

Samuel Holmström, VD på Lundqvists Trävaru berättade om sin och bolagets digitaliseringsresa där man gått från att vara en väggelement-tillverkare till konceptleverantör av trähus med en bred palett av varianter, tillbehör och tjänster. Samuel har gradvis implementerat en kultur av tillit, innovation och transparens där varje medarbetare har full tillgång till information som kan utveckla deras respektive roller och arbetsinsatser. Ett tydligt tecken på framgång i den digitala transformationen är att man idag har en näthandel som utgör 98% av omsättningen.

 

 

Luleås kommunalråd Lenitha Eriksson medverkade också genom att berätta om kommunens arbete för tillväxt och satsning på nya bostäder och företagsetableringar.