11.10.2018

Byggstenen i Amsterdam

Den sista helgen i september reste Byggstenenstipendiaterna 2017 till Amsterdam för att hämta inspiration. Nederländernas välbesökta huvudstad är en mosaik av vatten, byggnader, konst, musik och kultur. För att inte nämna alla svarta cyklar och husbåtar längst kanalerna.

 

Byggstenens blev inbjudna av det som motsvarar stadsbyggnadskontoret i Amsterdam. Besöket inleddes med en guidad tur genom staden. Projektledaren Martine Sonneveld berättade om den övergripande visionen om stadsutvecklingen i Amsterdam och mer specifikt om det pågående projektet kring Centralstationen.

Man har utvecklat en speciell form av samverkan med entreprenören Movares, som representerades av Frits Immers och Herman van der Horst. Med stor öppenhet berättade de om byggprocessen och utmaningarna när gammal bebyggelse möter ny och kommunikationen med allmänheten bedrivs.

De nya arbetsformerna har inneburit en kulturell resa där samarbetet bygger på ömsesidig tillit, samverkan och transparens. Entreprenören betraktas som en värdefull partner som jobbar mot en ambition och uppsatta mål i stället för specificerade arbetsmoment.

Gruppens studiebesök genomfördes på det pågående projektet Centralstationen där man bygger en underjordisk anslutningslinje som ska begränsa trafiken i innerstaden och skapa smidigare flöden genom centrum.