28.06.2024

Dagens gruvafall blir morgondagens resurser – Nätverk Q fick en dragning om ReeMAP

Mineralen apatit finns i dagens gruvavfall, ur den mineralen tänker LKAB utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Fosfor är en beståndsdel i mineralgödsel, som i sin tur är helt nödvändig för dagens livsmedelsproduktion och sällsynta jordartsmetaller används bland annat inom elektrifieringen i form av permanentmagneter i elmotorer.

Det var 23 st kvinnor verksamma i byggbranschen i Norrbotten som samlades i Norrbottens Byggmästareförenings lokaler på Storgatan 9 i onsdags för sin sista nätverksträff innan sommaren. Ulrika Håkansson som är projektchef för ReeMAP, LKABs nya industrisatsning i Luleå industripark, inledde träffen med att berätta om satsningen. LKAB är först ut i Europa med den här tekniken och är dessutom Europas ledande gruv- och mineralkoncern. LKAB bryter ca 80% av all järnmalm inom EU.

LKAB har en yta på ca 100 hektar i industriparken och till 2045 ska deras processer och produkter vara koldioxidfria, vilket innebär att de bygger industriparkens processer på fossilfri teknik. Planen är att apatitkoncentratet ska i ett första steg produceras i anslutning till gruvorna i Malmfälten, sedan ska de fraktas till industriparken i Luleå där de ska lösas upp och fosfor samt jordartsmetaller utvinnas. Gips kommer bli en biprodukt av denna process och tanken är att gipsen ska kunna användas i byggprojekt.

Presentationen som Ulrika höll väckte många intressanta frågor från åhörarna och det blev bra dialoger i rummet. Det ska bli spännande att följa utvecklingen av ReeMAP och se vad det kommer generera för Norrbotten!

Nätverket avslutade sin kväll med middag tillsammans på La Bottega i södra hamnen i Luleå.

Trevlig sommar passar vi på att önska alla! Ny träff kommer hållas i oktober, inbjudan kommer efter ledigheten.

 

Nätverk Q är ett kvinnligt nätverk för kvinnor i byggbranschen verksamma i Norrbotten och ett samarbete mellan oss och Byggföretagen. Är du kvinna i byggbranschen i Norrbotten och vill gå med i nätverket? följ då oss på LinkedIn “Nätverk Q”.