05.10.2015

Dataspelsteknik i byggbranschen

Virtual Reality (VR) är en teknik som används flitigt i spelbranschen och nu börjar vinna mark i fler verksamhetsområden. Inom samhällsbyggnad finns det självklara fördelar att använda virtuella miljöer för att visualisera byggnader och infrastruktur i alla skeden i byggprocessen. VR-tekniken innebär att man kan gå från att betrakta en 3D-modell till att verkligen befinna sig i miljön och dessutom kunna interagera med miljön på olika sätt.
Nu har man helt nya möjligheter att förbättra upplevelsen och underlätta många faser i byggprocessen. Visualisering av detaljplaner vid samråd, samordning mellan olika teknikdiscipliner under projektering, framtagning av säljmaterial inför uthyrning eller försäljning etc. Tekniken medger också helt nya angreppssätt när det gäller utbildning, inte minst säkerhetsarbete då man kan iscensätta farliga situationer på ett realistiskt sätt.

 

“Det här är en teknik som vi i byggbranschen kan använda på många sätt. Naturtrogen visualisering med inslag av interaktivtet är en uppenbar tillämpning, men jag ser också det här som en naturlig ingrediens i vårt arbete för bättre och säkrare byggarbetsplatser”, säger Fredrik Kristiansson, BI, Luleå

Bild: Fredrik Kristansson på besök hos Virtual Light VR i Luleå