21.04.2021

Digitaliseringsläget i Norrbotten

Digitaliseringsläget i Norrbotten

Byggföretagen höll tillsammans med Luleå tekniska universitet seminariet
Bygg 4.0 – Digitaliseringsläget i Norrbotten den 21/4.

Att en ökad digitalisering av byggbranschen skapar högre effektivitet, bättre kvalitet och mer hållbar produktion vet vi men hur långt har vi i byggbranschen kommit med digitaliseringen?
Syftet med seminaret var att kartlägga status på digitalisering av bygg- och anläggningsbranschen i Norrbotten. Byggföretagen, LTU Samhällsbyggnad och Norrbottens Byggmästareförening driver tillsammans en förstudie som ska identifierat nuvarande status, utmaningar och möjligheter när de gäller branschens digitalisering.

Presentatitioner under seminaret

Kajsa Simu, LTU:  Digitaliserade byggarbetsplatser- varför då?
Olle Samuelsson, SBUF: Vad händer inom digitalisering i byggbranschen i Sverige i dag?
Sunanne Engström och
Brian Wernicke, LTU: Digitaliseringsläget i Norrbotten- Resultat från förstudie

Under evenemanget utdelades också Byggföretagens utmärkelse Årets Digitala Innovation 2020 till Lindbäcks Bygg AB. Läs mer om detta här