22.11.2015

Elektroniska personalliggare för en Sund Byggbransch

Det händer inte så ofta att vi får en ny lagstiftning i byggbranschen men det sker nu och den nya lagen för elektroniska personalliggare börjar gälla 1 januari 2016.

Behöver vi en ny lagstiftning ?  är en vanlig reaktion jag möter i kontakt med beställare, entreprenörer och konsulter som kommer att beröras av den nya lagstiftningen.

Svaret är enkelt; Personalliggare på byggen gör seriösa företag till vinnare.

Jag har under några år nu jobbat med ett fokusområde som vi inom Sveriges Byggindustrier benämner Sund Byggbransch. En sund byggbransch kännetecknas bland annat av;

 • Företag och anställda betalar skatter och avgifter
 • Attityden till svartarbete är ”nolltolerans”
 • Endast köp av vita tjänster
 • Ett gott anseende i omvärlden
 • Transaktioner är lätta att granska

Syftet är solklart och konsekvensen av att inte arbeta för en sund byggbransch får allvarliga effekter där
hela branschens anseende ifrågasätts och den sunda konkurrensen sätts ur spel;

 • Framåtsträvande och seriösa företag får svårare att bedriva lönsam verksamhet och utvecklingsarbetet försvåras.
 • Arbetstagare ställs utanför trygghetssystemen.
 • Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete försämras och försvåras.
 • Rekrytering och integration försvåras.

Det årliga skattefelet i Sverige är omkring 100 miljarder. 60 miljarder av detta är svartarbete, varav

 • 6 miljarder är oredovisade löner i byggbranschen,
 • 5 miljarder utgörs av hushållens köp av svarta byggtjänster,
 • Okänt belopp som omsätts inom den organiserade brottsligheten i byggbranschen.

Jag har haft den stora förmånen i arbetet med en Sund Byggbransch att testa ett koncept som vi kan kalla den ”Gyllene Triangeln”.

I detta koncept som vi hoppas skall börja gälla för alla verksamma i Byggbranschen på sikt så är det 3 saker som måste på plats.

 1. Lag om elektronisk Personalliggare kopplar samman företaget med individen och skapar ett underlag för arbetsgivaransvar och skatteinbetalningar
 2. Lag om Arbetsgivardeklaration på individnivå bekräftar företagets koppling till individen genom ett kvitto på arbetsgivaransvar genom inbetalda arbetsgivaravgifter
 3. Lag om Anmälningsplikt för alla företag till Skatteverket ger konkurrensneutralitet genom Skatteverkets kontroll av svenska och utländska företag kan likställas​

ID06 är verktyget som kopplar samman företaget med individen och skapar ett underlag för kontroll av arbetsgivaransvar och skatteinbetalningar.

Det kan uppfattas som krångligt men det är inte det. Vi har testat alla dessa tre verktyg satt i system vid ombyggnationen av Luleå Energi Arena. Bygget var komplicerat, tidspressat och förvisso ett stort bygge men långt ifrån ”normalt” som många byggarbetsplatser är. Erfarenheterna var positiva och vi vet att systemet fungerar. Det som händer i byggbranschen nu är att ett av dessa verktyg i den ”Gyllene triangeln” är på plats och det är Elektronisk personalliggare.

Äntligen tycker jag och ser många positiva effekter med den nya lagen och har stor respekt för att det kommer att vara lite ”bökigt” att få till ett systemstöd på alla arbetsplatser som gör att närvaroregistreringen går fort, smidigt och är säkert.

Men i ärlighetens namn så är det inte här utmaningen ligger utan systemstödet är ”bara” IT. Utmaningen tror jag efter samtal och skarp test i bygget av Luleå Energi Arena ligger i att faktiskt bära runt på sin ID06 bricka och registrera sig när man beträder en arbetsplats.

Det kan låta trivialt men jag vet att industrin under lång tid haft krav på att man registrerar sig när man beträder området och man registrerar sig när man lämnar och ingen ifrågasätter den ordningen. Varför skall det då bli så krångligt när vi jobbar utanför industrins arbetsplatser.

Systemstödet som idag finns och fungerar gör det möjligt att använda sin smartphone för att registerna sin ankomst på en arbetsplats. Många arbetsplatser kan ha andra lösningar också men det kommer inte vara tekniken som gör det krångligt.

Jag ser den nya lagen om elektronisk personalliggare som ett väldigt viktigt steg i rätt riktning och jag ser den nya ordningen, tydligheten, transparensen som blir konsekvensen av att alla registrerar sig när man beträder en riskfylld arbetsplats som något oerhört positivt.

Jag har varit platschef i byggbranschen och jag vet hur viktigt det är att ha kontroll på vilka som jobbar på min arbetsplats, att nu som platschef få hjälp att synliggöra alla som verkar på arbetsplatsen är Win-Win.

Tisdag den 1:a december 2015 kör vi seminariet “Personalliggare i byggbranschen” i Luleå

Vet du vad som gäller och behöver systemstöd gå direkt in på www.id06.se

Personalliggare på byggen gör seriösa företag till vinnare

 

 

 

 

 

Fredrik Kristiansson
Chef BI Luleå