01.06.2023

Framtidens samhällsbyggare tar examen vid TE4

Under tisdagsförmiddagen tog eleverna vid TE4 på Teknikcollege sin efterlängtade examen. De kan nu, efter ett års studier, titulera sig som nyblivna gymnaiseingenjörer. Ceremonin började med mingel och diplomutdelning vid Norrbottens Byggmästareförenings lokaler och avslutades med en traditionsenlig lunch på Restaurang CG.

TE4 är ett gemensamt initiativ mellan gymnasieskolan, Teknikcollege och Byggföretagen för att erbjuda ingenjörsinriktade och teknikintresserade elever ett fjärde gymnasieår inriktat på samhällsbyggnad.

Det var goda miner i Norrbottens Byggmästareförenings lobby när den sjunde upplagan av TE4 välkomnades till sin examensceremoni. De sju eleverna togs emot av lärare, skolans rektor samt representanter från Norrbottens Byggmästareförening och Byggföretagen. Efter det inledande minglet fortsatte förmiddagen i Sessionssalen där Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen i Norrbotten, höll tal om möjligheterna i norra Sverige.

“Ännu en gång är det en hel avgångsklass som kommer direkt ut till en anställning. På nationell nivå har bygg- och anläggningsbranschen bromsat in, men i och med de investeringar som görs i norr finns här goda möjligheter att göra karriär. Företagen behöver mer kompetens, och det fjärde teknikåret låter unga komma ut snabbt i arbetslivet och möta det behovet.”

Erik Ranängen

Under studietiden har eleverna bland annat fått vara på praktik hos olika företag i branschen, däribland NCC, Peab, Sweco och NYAB. Det är även bland dessa företag många av eleverna fått anställning hos. Hugo Thelin, som var hos Peab under sin praktik, återvänder till företaget i tjänsten som biträdande arbetsledare.

“För mig var praktiken det mest lärorika under utbildningen och jag fick testa på allt från arbetsledaruppgifter till olika mätarbeten. Nu börjar jag snart som biträdande arbetsledare på Peab, och mitt mål är att fortsätta utvecklas mot rollen som platschef.”

Hugo Thelin

Hugo Thelin uppmärksammades även av Norrbottens Byggmästareförening för sin tid vid Teknikcollege. Han mottog Norrbottens Byggmästareförenings stipendium som varje år delas ut till en elev som utmärkt sig särskilt med sina insatser. Stipendiet, som delades ut av Erik Ranängen, är på 10 000 kronor.

Teknikcollege representerades av lärarna vid TE4 och Teknikprogrammets rektor Anna Nilsson. Hon ser tillbaka på ett mycket lyckat läsår för eleverna.

“Det har varit en något mindre klass i år, men de har därför också kommit varandra nära. De har tagit sig an alla uppgifter på ett väldigt bra sätt och ökat sin kompetens. Tack vare samarbetet med Byggföretagen får de även möjlighet att skapa sig ett nätverk i arbetslivet, vilket bäddar för den karriär som nu stundar. “

Anna Nilsson

Examensfirandet avslutades på Restaurang CG där gästerna bjöds på helgrillad kalvytterfilé, krämig potatissallad med sommarprimörer och en rödvinssky. Till efterrätt serverades crème brûlée.

Fakta

För att ansöka om att få delta i utbildningen behöver eleven ha godkänd examen från någon av det treåriga teknikprogrammets inriktningar och vara högst 22 år. Eleven får cirka 12 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) där hen får möta gymnasieingenjörens vardag och utmaningar.