16.04.2015

Innovativ rekryteringsform

Svårt att hitta personal?

Rekrytering av markarbetare är en stor utmaning för byggbranschens aktörer. När marknaden är god blir bristen på kunnig och utbildad personal uppenbar.
En utbildning med inriktning markarbete finns framtagen för gymnasieskolans Bygg och Anläggningsprogram men ingen utbildningsgivare i länet har valt att starta en sådan inriktning än.

Hos Arbetsförmedlingen finns en utbildningsreserv med många individer som idag helt saknar kunskap om yrkesrollen markarbetare. Flertalet har liten eller ingen erfarenhet av byggbranschen, men de har arbetslivserfarenhet och framförallt drivkraft, vilja och en önskan om ett arbete.
En komponent som saknas är matchning

För att lyckas med en matchning krävs att Arbetsförmedlingen kan möta näringslivets krav och samtidigt att näringslivet är beredda att satsa.  Samverkan med inslag av socialt ansvar, matchning och ”snabbspår” skapar en uppenbar win-win situation.

Så här har vi gjort

Först gallrar Arbetsförmedlingen ut en grupp potentiella markaarbetare enligt en kravspecifikation från näringslivet. Denna grupp får sen en information från arbetsgivarna vad det är man söker och vad det innebär att jobba som markarbetare. De som fortfarande är intresserade får träffa företagens representanter i personliga möten där man gemensamt klarlägger om individen har vad som krävs för att bli en bra markarbetare

För den återstående gruppen startar sedan en 20 veckor lång förberedande utbildning. De individer som genomfört utbildningen och klarat kraven är garanterade minst en säsongsanställning som markarbetare.

Förra året gick en grupp om fyra personer ut och arbetade fram till vintern och resultatet var över förväntan. I år utbildas åtta nya personer och de är nu i mitten av sin utbildning och resultaten är än så länge mycket lovande.

Så här gjorde vi och så här gör vi för att tillsammans hitta nya markarbetare till Byggbranschen. Det är inte jättelätt men det är mycket givande och framförallt oerhört spännande att ur en utbildningsreserv hitta morgondagens markarbetare som branschen så väl behöver.

Svårt att hitta personal? –  Tveka inte att kontakta mig så kanske vi kan hitta dom individer som just ditt företag behöver.

Fredrik Kristiansson