09.12.2019

Inspirationsföreläsning med Ami Hemviken

Glädje och energi.

Torsdag den 5/12 höll Ami Hemviken, årets talare 2017, en inspirationsföreläsning för våra medlemmar och medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier. Temat för föreläsningen var kommunikation, retorik och hur svårt det är att påverka människors beteenden och hur avgörande en medveten och övertygande kommunikation är i dessa sammanhang.
Med glädje och energi fångade Ami publiken och levererade en lärorik, tankeväckande och inspirerande upplevelse till ett 40-tal medlemmar som var där. Ingen lämnade föreläsningen oberörd.