16.11.2021

Jämställdhet och kompetensförsörjning på agendan när Nätverk Q träffades på Teknikens Hus

Byggindustrin har historiskt sett alltid varit en mansdominerad bransch. Idag jobbar företag frekvent med att öka både mångfald och jämställdhet för att säkra sin kompetensförsörjning. Onsdagen den 10 november träffades Nätverk Q på Teknikens Hus i Luleå för att diskutera branschens utveckling inom frågorna och låta sig inspireras av inbjudna talare. 

Nätverk Q grundades under pandemins framfart våren 2020 efter en förfrågan från branschorganisationen Byggföretagen. Bodel Blom, vd på Byggutrustning i Luleå AB och suppleant i NBF:s styrelse, fick i uppdrag att sätta ihop en styrgrupp för att ta fram Norrbottens första kvinnliga byggnätverk.

 Eftersom att det var pandemi hela det första året så började vi med att anordna olika online-event så som afterwork och musikquiz. Det blev snabbt väldigt uppskattat och idag är vi ungefär 30 medlemmar. Vår gemensamma ambition är att få in fler kvinnor i byggbranschen, finnas som stöd för varandra och diskutera vägen framåt. Därför bjöd vi idag in inte bara våra medlemmar utan även LTU-studenter och gymnasieelever, säger Bodel.

Just denna onsdag blev nätverkets fjärde riktiga träff. Eftermiddagen startade med fika, mingel och en genomgång av Teknikens Hus senaste samarbete med Norrbottens Byggmästareförening och Byggföretagen. Tillsammans har de tagit fram utställningen Bygglek som riktar in sig till barn och unga. Den lekfulla utställningen introducerar barnen till byggnation på ett roligt. Samarbetet har även utmynnat i två skolprogram. ”Bygga bra” för årskurs F-3 där eleverna får gjuta former och bygga ett mindre modulhus. Samt ”Bära eller brista” för årskurs 4-6 där uppdraget är att bygga så långt, eller så högt som möjligt, med en given mängd material.

 

Linnéa Claeson väckte känslor 

Efter presentationen av samarbetet var det hög tid för dagens första talare att inta föreläsningssalen. Linnéa Claeson har skaffat sig många titlar genom åren. Människorättsaktivist, jurist, feminist, föreläsare, kolumnist, f.d. handbollsproffs och internationell bråkstake. Men föreläsningen skulle inte handla om alla strängar på hennes lyra, utan om civilkurage och mod. Att våga ställa sig upp och säga ifrån när man ser orättvisor eller något som man själv tycker är fel. Föreläsningen väckte starka känslor hos publiken och många delade med sig av egna erfarenheter från arbetsplatser.

“Mod är som en muskel. Om vi övar på det så blir vi starkare.” – Linnéa Claeson ​

 

Kompetensförsörjning som återkommande tema 

Dagen avslutades med en föreläsning av Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne och ordförande för Byggföretagen. Hon har följt byggbranschens utveckling inom jämställdhet från tidigt 90-tal och ser en positiv kurva. Trots det menar Carin att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

 På den tiden var det generellt ett hårdare klimat i branschen. Då byggde vi hus, men idag bygger vi samhällen långsiktigt och hållbart. Arbetsmiljöfrågor är också mycket högre på agendan och det har skett en stor förändring i attityder och jargong. Vi måste fortsätta jobba vidare med att få in fler kvinnor i branschen och där är nätverksträffar som den här väldigt viktiga, säger Carin.

Bodel Blom instämmer med Carins analys. Hon började själv i branschen 2012 och har sedan 2019 axlat rollen som vd på Byggutrustning i Luleå AB , efter att hennes pappa gått i pension.

 Branschen har ett helt annat fokus nu än bara för 9 år sedan. Vi lägger mycket större vikt vid säkerhet på våra arbetsplatser, trygghet för anställda, sund konkurrens och jämställdhet. Det finns en helt annan struktur kring dessa frågor idag, både internt på respektive företag och via våra branschorganisationer, förklarar hon.

 

Från vänster: Bodel Blom och Carin Stoeckmann.

En trygg arbetsmiljö har tillsammans och branschens tekniska framsteg varit viktiga komponenter i att säkra kompetensförsörjningen. Men enligt Carin Stoeckmann är det även hållbarhetsfrågorna som lockat den yngre målgruppen till bygg- och anläggning.

 Hållbarhetsfokuset skapar en attraktiv bransch. Om vi ser på den starka miljörörelsen som vuxit fram så är det lätt att inse att nästa generation inte kommer att acceptera något annat från sina arbetsgivare. Men vi måste också lyfta fram att byggbranschen faktiskt har en väldigt hög trivsel och kreativ höjd. Det kan vi ibland glömma bort när vi är ute och träffar morgondagens samhällsbyggare, säger Carin.

När frågan om framtidens byggbransch kommer på tal är Carin positiv. Hon ser flera positiva synergier bildas mellan moderna digitala tekniker och traditionsenligt hantverk. Helt nya kompetenser kommer behövas vilket öppnar upp för nya målgrupper.

 I framtiden har vi en helt fossilfri arbetsplats. Vi bygger smarta hus och har flera digitala och automatiserade processer på plats som underlättar i vår vardag. Det betyder att vi söker helt nya kompetenser inom det tekniska fältet. Roller som mer eller mindre endast hänrör det digital är inte längre en omöjlighet i vår bransch, avslutar Carin Stoeckmann.