17.08.2016

KIA 2016 ger nya insikter om byggbranschen

KIA (Kompetensförsörjning i Anläggningsbranschen) är ett initiativ från STD (Svenska Teknik & Designföretagen), Trafikverket och Sveriges Byggindustrier i samverkan. Syftet är att öka intresset för byggbranschen bland gymnasieungdomar, som får ett konkret projektuppdrag med ingredienser från hela byggprocessen från planarbete till entreprenad. Årets uppdraget är att ta fram ett förslag på nytt resecentrum i Luleå.

Ett av momenten i projektet är att teoretiskt genomföra en byggentreprenad under ledning av Fredrik Kristiansson från Sveriges Byggindustrier. Projektstyrningen sker med hälp av spelet “Effektiv Projektstyrning”, som tagits fram av Skanska.

Jonathan Jatko, som är en av deltagarna i KIA’s höstgrupp är överraskad av komplexiteten i byggbranschen.

“Jag börjar andra året på El och Energi-linjen nu i höst och har varit helt inriktad på en yrkesinriktning mot IT-sidan, men jag har upptäckt att bygg- och anläggningsbranschen har plats för så många olika yrkesgrupper och det finns massor med spännande arbetsuppgifter och intressanta utmaningar. Det finns stora chanser att jag söker mig till Byggbranschen i framtiden”, säger Jonathan innan han kliver på bussen, som ska ta hela gruppen till studiebesöket på byggarbetsplatsen på Mjölkudden i Luleå.