20.06.2017

KIA 2017 är win-win för elever, LTU-studenter och byggbranschen

KIA (Kompetensförsörjning i Anläggningsbranschen) är ett initiativ från STD (Svenska Teknik & Designföretagen), Trafikverket och Sveriges Byggindustrier i samverkan. Syftet är att öka intresset för byggbranschen bland gymnasieungdomar, som får ett konkret projektuppdrag med ingredienser från hela byggprocessen från planarbete till entreprenad.

Årets uppdrag för KIA-gruppen är att ta fram idéer kring SmartCity-konceptet för stadsdelen Kronan. Uppgiften är gestaltning av stadsdelscentrum och experimenthus som ska byggas.

Moa Rosen och Frida Lindberg, handledare för KIA-gänget 2017

Frida Lindberg, som just gått ut 4:e året på arkitekturlinjen (inriktning husbyggnad) är handledare för andra året i rad.
Jag tycker det är oerhört givande att vara handledare. Jag får ett mycket bredare kontaktnät och jag får träna ledarskap. Alla grupper är olika vilket triggar mitt ledarskap.”, säger Frida

 

Gruppen spelar “byggspelet” för att lära sig mer om byggprocessen och dess utmaningar

Fredrik Kristiansson från BI genomförde en mentometerundersökning under träffen och konstaterade att intresset för att arbeta i byggbranschen var fortsatt högt även efter dagens duvning.

“Vi har uppenbarligen inte skrämt bort någon, trots att det har varit en dag fylld av nya intryck och insikter om en dynamisk och spännande bransch. Jag ser verkligen fram emot att se vad gruppen kan åstadkomma i projektjobbet med Smart City Kronan”, säger Fredrik