20.06.2018

KIA 2018 stärker kompetensförsörjningen

KIA (Kompetensförsörjning i Anläggningsbranschen) är ett initiativ från STD (Svenska Teknik & Designföretagen), Trafikverket och Sveriges Byggindustrier i samverkan. Syftet är att öka intresset för byggbranschen bland gymnasieungdomar, som får ett konkret projektuppdrag med ingredienser från hela byggprocessen från planarbete till entreprenad.

Årets uppdrag: En attraktivare Södra Hamn i Luleå

Årets uppdrag för KIA-gruppen är att ta fram idéer kring hur området kring Södra Hamn i Luleå ska bli attraktivare.

Ovan: Nuvarande Södra Hamnplan

Uppdraget går ut på att visa på hur det markerade området på kartan kan utvecklas till ett attraktivt allmänt stråk med parker och komplettering av bebyggelse. En stor utmaning är att lösa kommunikationen mellan hamnplanen och stadskärnan där den vältrafikerade Varvsleden utgör ett hinder. En av uppgifterna är också att utveckla det nuvarande industriområdet, som ligger i anslutning till det nya bostadsområdet Kuststad.

Resultatet av gruppernas arbeten kommer att redovisas fredag den 6/6 på Luleå Tekniska Universitet, sal E632.

 

Projektledarna Saskia Kuhlins och Emma Stohne handleder gymnasieungdomarna under projektet.

“Det är väldigt inspirerande och kul att jobba med utvecklingen av platsen Luleå och vi ser verkligen fram emot att se slutresultatet kommande fredag”, säger Saskia och Emma

 

Läs mer om projektarbetet i Norrbottenskuriren