28.06.2019

KIA 2019 igång

 

 

Årets första sommaprojektgrupp har sparkat igång verksamheten med en träff hos Byggmästareföreningen. Erik Ranängen samlade ett taggat gäng och berättade om byggprocessens utmaningar, delmoment, yrkesroller och framtidsvisioner.

Den här gruppen är den första av två som kommer att arbeta fram koncept för utveckling av kvarteret Staren, som idag utgör en parkering i anslutning till gymnasiebyn. Emma Stohne och Ellinor Emilsson från LTU är gruppernas handledare.

KIA (Kompetensförsörjning i Anläggningsbranschen) är ett initiativ från STD (Svenska Teknik & Designföretagen), Trafikverket, Luleå Kommun, LTU och Sveriges Byggindustrier i samverkan. Syftet är att öka intresset för byggbranschen bland gymnasieungdomar, som får ett konkret projektuppdrag med ingredienser från hela byggprocessen från planarbete till entreprenad.

 

Resultatet av gruppernas arbeten kommer att redovisas fredag den 5/7 kl. 09.00 på Luleå Tekniska Universitet, sal E632.