24.06.2020

KIA-projektet 2020

Sommarlovsprojektet inom ramen för KIA (Kompetensutveckling i Anläggningsbranschen) startade med en heldag tillsammans med Byggföretagen. Årets kull fick en fängslande inledning på Alcatraz i Luleå med genomgång av byggbranschens möjligheter och förutsättningar av Erik Ranängen.

 

På eftermiddagen genomfördes två studiebesök. Dels på bygget av Luleås nya återvinningsanläggning med PEAB som entreprenör och dels Räddningstjänsten nya anläggning, som byggs av NCC. PEAB’s projekt förevisades med inbjudande värdskap av arbetsledarna Ola Thurfjell och Viktor Åström samt biträdande arbetsledare Viktor Karlsson. De berättade i första hand om mark- och anläggningsdelarna i projektet.
Mathias Lampinen, platschef på NCC’s projekt, var ciceron på Räddningstjänstens anläggning, som är ett projekt med mycket höga och speciella krav på utformning och funktion. Mathias berättade mycket målande om projektets komplexitet och byggnadsförutsättningarna.

Årets uppdrag i sommarprojektet handlar om att fram förslag på utformning av ett helt nytt bostadsområde och centrum på Hertsöfältet i Luleå (öster om Hertsövägen). Området är i skrivande stund ett skogsområde.

KIA (Kompetensförsörjning i Anläggningsbranschen) är ett initiativ från STD (Svenska Teknik & Designföretagen), Trafikverket, Luleå Kommun, LTU och Byggföretagen i samverkan. Syftet är att öka intresset för byggbranschen bland gymnasieungdomar, som får ett konkret projektuppdrag med ingredienser från hela byggprocessen från planarbete till entreprenad.

Resultatet av gruppernas arbeten kommer att genomföras vid två tillfällen, där den första gruppen redovisar på fredag den 3/7 och den andra i augusti.