23.06.2022

KIA Sommarprojekt 2022

Första omgången av årets KIA Sommarprojekt är igång. Under tre veckor får 12 gymnasiestudenter intresserade av samhällsbyggnad testa på hur vardagen kan se ut i byggbranschen. Årets projekt innefattar att utveckla och presentera ett nytt koncept för området Triangeln i Norra Hamn, Luleå som i dagsläget utgör parkeringsplats.

Deltagarna har fått instruktioner om att utforma en mötesplats som ej innefattar bostäder. Med handledning av LTU studenterna Linn Rydenstam och Tova Kärrman guidas deltagarna genom projektet och genom möten med folk i branschen får de kännedom om viktiga delar att ta med sig vid planering och genomförande.

Under torsdagen var det Byggföretagen och Erik Ranängens tur att inspirera deltagarna. Dagen inleddes med en dragning om vad Byggföretagen arbetar med, hur byggbranschen ser ut och vilka utbildningsmöjligheter det finns inom den.

Byggmästareföreningen bjöd deltagarna på lunch på Restaurang Cg och därefter väntade studiebesök på Kronandalen. Där fick deltagarna träffa Nåiden Bygg och representanter från Luleå Kommun.

 

Nåiden pratade om deras pågående projekt på området och vilka utmaningar branschen står inför kopplat till exempelvis bristen på material och hur vädret påverkar arbetet. Luleå Kommun beskrev kommunens roll i projektet och hur de arbetar med att skapa en attraktiv plats att bo och leva på ur ett samhällsperspektiv.

 

KIA:s sommarprojekt (Kompetensutveckling i Anläggningsbranschen) är ett initiativ av STD
(Svenska Teknik & Designföretagen), Trafikverket, Luleå Kommun, LTU och Byggföretagen.