27.06.2023

KIA-sommarprojektet

Norrbottens Byggmästareförening hade besök av den första gruppen av sommarens KIA-projekt. Vi började som vanligt med besök hos Norrbottens Byggmästareförening och Erik Ranängen för en dag med fokus på bygg och anläggningsbranschen.

Dagen inleddes med en dragning om Byggföretagens arbete och fokusområden på uppdrag av  medlemsföretagen. Gruppen fick också höra mer om hur det fungerar i branschen, vilka möjligheter som finns och om yrken och utbildningar. Därefter bjöds deltagarna på lunch på Restaurang CG innan det var dags för studiebesök på Nåidens byggprojekt Västra Stranden. Där fick deltagarna en mycket intressant presentation och rundvandring på projektet av Anton Lundgren på Nåiden.

 

Gruppen tillsammans med sina två ledare och Nåidens representant.
Deltagare: Soroosh Mohammad, Marcus Åström, Theo Brandt, Andreas Backman, Oscar Jakobsson Sundling, Samuel Nilsson, Emil Nilsson och Ruben Ökvist

Handledare: Linn Rydenstam och Maja Fredriksson

Anton Lundgren, Nåiden

 

Utsikten från taket över del av tomten där Berliner-pålning pågår.

Gruppen på besök i det som ska bli Försäkringskassans nya lokaler. Högt i tak och mycket fönsterpartier.

Vår guide, platschef Anton Lundgren på Nåiden, berättar om projekt Västra Stranden.

KIA:s sommarprojekt (Kompetensutveckling i Anläggningsbranschen) är ett initiativ av STD (Svenska Teknik & Designföretagen), Trafikverket, Luleå Kommun, LTU och Byggföretagen.

Under tre veckor får ett antal gymnasiestudenter intresserade av samhällsbyggnad testa på hur vardagen kan se ut i byggbranschen. Årets projekt innefattar att utveckla och presentera ett nytt koncept för Köpmantorget. Dagen med Norrbottens Byggmästareföreningen är en del av programmet som uppskattas av både deltagare och representanter från branschen.