07.11.2013

Kommentarer på arbetsgruppernas arbete

Hej
Mycket glädjande och bra att kommentarer har börjat komma in på arbetsmaterialet som ligger ute.
På detta sätt bottnar vi snabbare i viktiga frågor om förening.

En inbjudan om ett nytt medlemsmöte kommer också snart och tanken är att ha ett medlemsmöte innan jul.

Med vänlig hälsning
Fredrik Kristiansson